Skip to main content

Lagu Kebangsaan Negara Keharyapatihan Luksemburg

Lagu kebangsaan negara Keharyapatihan Luksemburg adalah Ons Heemecht.

Keharyapatihan Luksemburg adalah sebuah negara di benua Eropa yang tidak pesisir pantai. Meski pun sebuah negara kecil berdasarkan luasnya, namun negara yang mendapatkan kemerdekaan dari Kekaisaran Perancis pada tanggal 9 Juni 1815 ini termasuk sebuah negara yang ekonominya stabil. Industri baja dan sektor perbankan merupakan penyumbang terbesar ekonomi dari negara yang memiliki moto Kami ingin tetap berada di mana kami sekarang.

Lagu Kebangsaan Negara Luksemburg

Ons Heemecht
(Judul lagu kebangsaan negara Keharyapatihan Luksemburg)

Lirik lagu:

Wou d'Uelzécht durech d'Wisen zéit,
Duerch d'Fielsen d'Sauer brécht,
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat ass onst Land, fir dat mer géif
Hei nidden alles won,
Ons Heemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
Ons Heemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.

An sengem donkle Bëscherkranz,
Vum Fridde stëll bewaacht,
Sou ouni Pronk an deire Glanz
Gemittlech léif et laacht;
Säi Vollek frou sech soë kann,
An 't si keng eidel Dreem:
Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
Wéi as 't sou gutt doheem!

Gesank, Gesank vu Bierg an Dall
Der Äärd, déi äis gedron;
D'Léift huet en treie Widderhall
A jidder Broscht gedon;
Fir, d'Hemecht ass keng Weis ze schéin;
All Wuert, dat vun er klénkt,
Gräift äis an d' Séil wéi Himmelstéin
An d'A wéi Feier blénkt

O Du do uewen, deen seng Hand
Duerch d'Welt d'Natioune leet,
Behitt Du d'Lëtzebuerger Land
Vru friemem Joch a Leed;
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo ginn,
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir sou laang gesinn!

Lirik lagu kebangsaan negara Luksemburg dalam bahasa Luksemburg dan pemutar musik mp3.